Kraftfodersilos

Fodersilos för dina behov

I modern djurproduktion finns det ett behov av att använda olika typer av foder  för att uppnå bästa produktionsresultat. Detta kräver vanligtvis att du har två eller flera fodersilos på gården.

Fjössystem har både silos i duk och glasfiber i olika storlekar- med kort leveranstid. Stålsilo kan levereras på beställning.

Silos av glasfiber
Fjössystems silo i glasfiber levereras med inspektionslucka och cyklon som standard. Dessutom har silorna en vertikal rand längs sidan som indikerar nivån i silon. Vi har glasfibersilos i storlekarna 8mᵌ, 12,5mᵌ, 20mᵌ, 26mᵌ och 31mᵌ med kort leveranstid, men kan leverera andra storlekar som beställningsvara. Silorna är tillverkade av robust glasfibermaterial – och levereras färdigmonterade. Silorna placeras på en armerad betongplatta och bultas vid leverans. Montörerna ansluter motor / skruvbox och matningsskruvar i ladugården.

Duksilo
Fjössystems duksilo för inomhusbruk, levereras komplett med tillförselrör, galvaniserat stativ / ram och tapplucka. Det är enkelt att ansluta en skruvbox till silon så att du kan automatisera systemet. Vi har duksilo i 6mᵌ-25mᵌ. Duksilo med stativ levereras omonterad men är lätt att montera.