Behandling och sjukboxar

Rätt box för specifika behov

I alla ladugårdar avsedda för nötkreatur, oavsett om det är mjölk- eller köttproduktion, finns det både ett krav och ett behov av sjuk- och kalvningsboxar.

Dessutom bör det finnas behandlingsboxar, antal beroende på storleken av besättningsstorleken och djurtyp.

Särskilda kalvningsboxar som optimerar komforten för både ko och kalv har tydliga fördelar.

Front EX5 med låsfront för insemination
Ett vanlig 5-rörs grind som har en förstärkt låsfront som instick. Denna kan också levereras med dubbla instick, så att du har en låsfront på ena sidan och persongenomgång på andra sidan.

Låsfront för insemination
En förstärkt låsfront som är placerad mellan två stolpar. Denna låsfront har ett fäste för fixeringsgrinden.

Fixeringsgrind
Fixeringsgrinden är 1,9 meter lång och kan öppnas i sidan. Fixeringsgrinden kan användas bl.a. när djuren klipps eller undersöks, där den övre delen av fixeringsgrinden öppnas samtidigt som den stödjer och stabiliserar djuret som behandlas. Nedre delen på grinden kan även öppnas och fällas bort, t.ex. när man ska hjälpa en kalv att dia.

 

Behandlingsfront 3-in-1

En grind, med inbyggd låsfront och fixeringsgrind.