Massiva träelement

Massiva träelement till vägg och tak

Massiva träelement som vägg har blivit en succé!
Träelementen kan användas i kombination med alla typer av bärande konstruktioner, och gärna tillsammans med sandwichpaneler.

En bärande konstruktion i stål kombinerat med massiva träväggar gör att byggkonstruktionen styvas upp för att klara vindlaster och blir en del av konstruktionen samtidigt som lasterna från konstruktionen ned mot betongen fördelas över en större yta vilket gör att storleken på fundamenten inte behöver vara av samma storlek som vid andra typer av konstruktioner. 

Massiva träelementen är 60 mm tjock, och behöver ingen extra isolering.