Liggbås

Liggbås för nötkreatur i lösdrift

Ett bra liggbås är viktig för nötkreatur i lösdrift. Den måste vara anpassas till djurens naturliga beteende, både i förhållande till längd och bredd samt liggposition och i rörelsemönster. 

Ett korrekt utformat och justerat liggbås har en positiv effekt på produktionsförmågan och djurets renlighet.

Liggbåsen kan enkelt installeras i befintliga betonggolv.

Våra mest använda liggande bås är:

Mjölkko och Dikor:
• Relax, stolpfria liggbås
• Kondor, stolpfria liggbås.
• BLS, avskiljare som fästs direkt på stolpar.
• BLF, avskiljare som fästs på tvärrör.


Böjd Nackbom

För att ge korna extra utrymme i båset, används med fördel i befintliga bås där nuvarande nackbomsitter för lågt-