Bandfoderfördelare

Driftsäker och flexibel

Fjössystems bandfoderfördelare, är en enkel men samtidigt driftsäker metod för att transportera grovfoder eller fullfoder fram till foderbordet.

Bandfoderfördelaren transporterar grovfoder från t.ex. en BVL fullfodermixer eller Serigstad Exact feeder.

Vår Bandfoderfördelare är flexibel för att kunna hantera olika bredd och längd på foderbordet, samt att kunna tilldela rätt mängd foder till den enskilda djurgruppen. Den kan ställas in för att hantera alla grupper av djur man har i stallet. Justering av fodermängd per grupp görs enkelt, på en touchskärm, eller i mobiltelefonen.

Djuren ska ha tillräckligt med foder men samtidigt måste fördelning och foderintag harmoniseras så att det alltid finns färskt foder tillgängligt för djuren.

Bandfoderfördelaren kan anpassas för utfodring på en eller två sidor av bandet och kan programmeras för att starta utfodring närhelst du önskar det. Speciellt i besättningar med mjölkrobot, rekommenderas automatiska utfodringssystem för att säkerställa foderfördelningen under hela dygnet, eftersom det ger bättre kotrafik och jämnare besök i mjölkroboten.

Med en helautomatisk utfodringslinje från Fjössystem får du ett driftsäkert system, som ger dig flexibilitet och en mer arbetseffektiv dag. Samtidigt får djuren färskt foder flera gånger per dygn, vilket ger grunden för en mer optimal produktion i ditt stall.

Fjössystem har utvecklat applikationsstyrning för mobiltelefoner. Med denna lösning kan man styra utfodringstider och fodermängder även om man inte befinner sig i stallet.