Betongspalt

Betongspalt för nötkreatur

Vi leverera många typer av spaltgolv i ladugårdar för nötkreatur. 

I synnerhet har vår diagonala spalt, AS Digo, blivit populär. Denna visar sig vara mycket bra i förhållandet gällande både klövhälsan samt genomsläpplighet av gödsel.

Nedan ser du en översikt över olika typer av spalt som vi kan erbjuda. Vi kan även erbjuda körbar spalt.