Wopas plaststolpar

Wopas plaststolpar

Här är stolpen som löser problemet med rost!

Tillsammans med Wopas i Hallingdal har vi utvecklat en stolpe som löser problemet med skador orsakade av korrosion i ladugårdar.

När stolpen används i inredningen blir den ”bort-isolerad” från resterande byggnad.

Stolpen har testats i ladugårdar under en längre tid och uppfyller våra förväntningar. Stolpen har en kärna av torkat trä och ett hölje av två lager PE-plast. När stolpen används i inredningen blir den ”bort-isolerad” från resterande byggnad.. Problemet med att inredningar rostar är då löst i och med denna stolpe. Stolpen levereras i flera längder och är lika solid som en stålstolpe.