TUNA

Utgödsling

I samarbete med Tuna kan vi erbjuda ett komplett utgödslingsprogram för nötkreatur. Vi skräddarsyr produkterna utifrån kundens specifika behov.

Vi kan erbjuda utgödsling i öppna skrapgångar, under spalt, samt i kulvert med tryckare.