Eder Feedstar

Automatisk utfodring även vid låg takhöjd.

Eder Feedstar är ett fodersystem som drar med sig fodret på en matta ovanpå foderbordet. Denna unika lösning passar därför både i nya och befintliga stallar. Eder Feedstar är flexibel i längd och bredd på foderbordet, vilket gör det möjligt att få automatisk utfodring även i ladugårdar med låg takhöjd och/eller smala foderbord.

Den unika konstruktionen av Eder Feedstar ger också en enkel hantering av foderrester. När bottenmattan körs i retur man antingen styra resterna till sidan av bandet, eller köra fodret tillbaka, på en plåt över returstationen.

Eder Feedstar kan fås med manuell styrning och helautomatiserad.