Fjössystems Mjölktank

Säkra kvaliteten på helmjölken med Fjössystems mjölktank

Kalven är utgångspunkten för produktion i en mjölkbesättning, oavsett om det är en kvigkalv eller tjurkalv.

Utfodring av mjölk med god kvalitet är avgörande för en bra tillväxt och hälsa hos kalvarna. 

God kvalitet uppnås genom att begränsa tillväxten av bakterier i mjölken. Mängden bakterier, när mjölken utfodras, beror på hur mycket bakterier det var i mjölken när den var färsk, hur länge den lagrats och lagringstemperatur. Oavsett om du utfodrar färsk, eller syrad mjölk, är snabb nedkylning och en stabil temperatur under lagringen viktigt. Bra nedkylning bibehåller mjölkens kvalitet och möjliggör längre lagringstider.

Fjössystems mjölktank är tillverkad för optimal lagring av helmjölk. 200-liters tanken är tillverkad av rostfritt stål och utrustad med ett effektivt kylaggregat för snabb och stabil nedkylning. Specialanpassad isolering säkrar en energisnål drift av mjölktanken.

Mjölktanken är en stående vertikal modell, med släta innerväggar och polerade svetsar. Tillsammans med god åtkomst via en stor öppning på toppen, säkerställer detta enkel rengöring. Locket är utrustat med starka fjädrar i rostfritt stål för enkel öppning och stängning, samt har en integrerad omrörare som går med en hastighet på 30 rpm. Mått: 1030 x 890 x 990mm (LxBxH).

Fjössystems mjölktank är väl lämpad för alla typer av utfodringssystem, oavsett om det är manuell utfodring, via kalvamma eller med mjölktransportör.