BVL fullfodermixer

Fullfoderblandare från BvL

Vi erbjuder nu fullfoderblandare från BvL. Tyska Bvl har mer än 30års erfarenhet av fullfoderblandare och har ett stort sortiment av mycket hög kvalitet.

Allt fler upptäcker fördelarna med en fullfoderblandare. Med en fullfoderblandare kan du förbättra utfodringseffektiviteten genom att blanda olika fodermedel.

Du kan också uppnå en jämnare och mer balanserad utfodring över hela året, genom att kunna blanda olika grovfodertyper.

Fjössystems BvL V-Mix fullfoderblandare har vertikala mixerskruvar. Dessa är mycket effektiva på rundbalar och klarar även frusna balar. Motorns storlek anpassas efter mängden foder som ska blandas (mixas).

Fjössystems fullfoderblandare är förberedd för att kunna kommunicera med vår bandfoderanläggning. Utfodring med bandfoderfördelare kan styras manuellt, efter tid, eller helt automatiserat efter vikt.

Modellutbudet sträcker sig från 1 till 3 skruvar och 8m3 till 36m3 volym.

BvL mixern kan levereras med reduktionsväxellåda om så önskas. Med denna kan man använda en mindre motor och ändå ha tillräckligt med blandningsvolym för att klara 24 timmars utfodring.

Standardutrustning på alla modeller
• Mekanisk öppning av EDS utfodringslucka
• Mekaniska motstål i blandaren
• Härdade långa knivar
• Fönster i blandkaret
• Manuell justering av elevator
• inspektionsstege
• 8mm plåt i vägg
• 20mm plåt i botten
• 15mm kraftskruv med HARDOX skrapskena.

Fjössystem Bandfoderfördelare
Vår Bandfoderfördelare ger en mycket effektiv utfodring. Den är förberedd för att kunna kommunicera med vår fullfoderblandare, men kan också kommunicera med den flesta typer av buffertbord/rivare/blandare.

Den kan levereras från enkel modell med manuell styrning och utfodring på ena sidan till helautomatisk med grupputfodring (upp till 16 grupper) och dosering via vågceller på mixern.