Blockuttagare

Blockuttagare från Fjössystem

Vi erbjuder blockuttagare från BVL, som har flera års erfarenhet av tillverkning av produkter till lantbruk.
En bra snittyta är A och O för att bibehålla en bra kvalitet i silon, detta löser våra uttagare.

 Top 160 – Mega 180

Topstar 110-195

Megastar 110-195

Master 130-185