Reservkraftverk

Reservkraftverk från Zordan

Fjössystem kan nu erbjuda ett reservkraftverk från Zordan med en kapacitet att driva en normalstor nötkreaturbesättning, två hushåll och resten av gården.

Reservkraftverket tar automatiskt över strömförsörjningen vid strömavbrott.

Den har en lång hållbarhet med extra säkringar mot rekyl, är väl ljudisolerat (58 db) och programmerbara med användarvänliga menyer. Den mobila enheten är också utmärkt för gårdsdrift. Underhållet av reservkraftverket är enkelt. Övergångar, kontakter och kablar ingår.

De helautomatiska och manuella reservkraftverken från Fjössystem levereras i både 3-fas 230-version och 3-fas 400-version. Alla reservkraftverk tillverkas och testas enligt ISO 9001.

Helt isolerat reservkraftverk
• Finns i storlekar från 6,5 kVA till 1100 kVA.
• Kan levereras manuellt eller helautomatiskt.
• 230 Volt 3-fas och 400 Volt 3-fas.

Oisolerat reservkraftverk
• Avsedd för inomhusbruk, IP23.
• Finns i storlekar från 6,5 kVA till 1100 kVA.
• Kan levereras manuellt eller helautomatiskt.
• 230 Volt 3-fas och 400 Volt 3-fas.

Reservkraftverk för traktor
• Finns i storlekar från 10 kVA till 135 kVA.
• 230 Volt 3-fas och 400 Volt 3-fas.