MaxiFeeder & MaxiMag

MaxiMag och Maxifeeder är vårt svar på lantbrukets utveckling mot större enheter med önskemål om automatiserad utfodring.

MaxiFeeder och MaxiMag är modulbyggda, och går att få som magasin, eller som rivare, Längd upp till 14,5m och voly upp till 43 kubikmeter. Systemet ger en maximal flexibilitet, kapacitet och automatiseringsgrad.

Man kan använda dessa antingen som en självständig maskin, eller ingå i ett helt eller delvis automatiserat system.

 

MaxiMag

MaxiMag är ett matarbord/magasin som kan styras manuellt eller ingå i ett automatiskt system. MaxiMag är utrustad med automatisk fyllningssekvens.

MaxiFeeder

MaxiFeedern är utrustad med dubbla knivtrummor, med en hastighet på 170 rpm. Detta gör att den klarar de flesta typer av foder såsom torra och blöta rundbalar, fyrkantsbalar, hö och ensilage från plansilo. Med hjälp av en amperevakt och en ultrasonisk sensor som övervakar utmatningen, reglerar maskinen själv bottenmattan och säkrar ett jämn utfodring, efter de inställningar som man själv önskar.

Modulbyggd

Maxi-konceptet är modulbyggt och kan anpassas efter behov och utrymme. Systemet består av fyra moduler; frontsektion, mittsektion, baksektion och rivare. Minsta kominationen är bakre och främre sektion, med eller utan rivare. Detta blir en maskin som är 4,5 meter lång och rymmer 13 kubikmeter. Systemet kan byggas på med upp till fem sektioner á 2m, vilket ger en maskin på 14,5m och 43 kubikmeter.

 

Automatisk start

Systemet kan startas på signal från en extern maskin, eller via app.

Fyllningssekvens

Vid lastning hjälper maskinen till med fördelning av foder. Först körs bottenmattan bakåt tills dess att eventuellt foder ligger bak i maskinen. Nytt foder lastas, och via automatik körs bottenmattan framåt tills dess att det finns mer plats att lasta foder på. Denna process fortlöper till dess hela magasinet är fyllt.

Hög kapacitet

Maxifeedern är utrustad med dubbla knivtrummot med totalt 80 st specialtillverkade knivar och har en hastighet på 170 rpm. Resultatet blir väldigt hög kapacitet och snittning av fodret. Maxifeedern skär ner fodret, till skillnad mot våra andra rivare – där rotation av fodret är principen.