Ätfronter

Ätfronter för lösdrift

Valet av ätfront beror på dina behov och inte minst på utfodringssystem.

Låsfront
För djur i lösdrift finns det ett ständigt behov av att undersöka, behandla eller inseminera djuren. Detta är ett arbete som är förknippat med en viss risk. Därför har låsfronten blivit en allt populärare ätfront.

I ladugårdar avsedda för mjölkkor används ofta låsfront för sjukboxar/VIP-grupper och i inseminationsgrupper.

Hos dikor är det vanligt att endast låsfront används.

Snedställd front och Nackbom
Snedställd front används ofta i Norge. Den är effektiv för att förhindra att djuren drar in foder på skrapgångar och spalt. I anläggningar med fullfoder kan nackbom ofta användas, eftersom problemet med att djur drar in foder som är mixat är betydligt mindre.