Foderskanner

I arbetet med utfodring, foderutnyttjande ochmaximalt grovfoderupptag, har vi utvecklat ett unikt styrsystem, som per automatik säkrar rätt mängd foder på foderbordet dygnet runt.

En foderskanner som skannar upp till 20m, monteras ovanför foderbordet. Skannerns område delas upp i nio lika stora zoner, där varje zon analyseras hurvuda det är foder på foderbordet, eller inte. Vi kan därefter bestämma hur många zoner som ska vara tomma, när ny utfodring startas automatiskt. Skannern kan användas på tillsammans med bandfoderfördelare, eller med en automatisk rälshängd vagn.

Grundpaketet består av:

  • Skanner som monteras över foderbordet. Monteringshöjd 1,7–3,2 m ovanför foderbord.
  • Specialkabel från skanner till styrskåp (Pur 6*2*0,14)
  • Installering av nytt management-system. (Kräver minst 7,5‘’ skärm)
  • Installering och igångkörning

Tillval:

  • Vid äldre styrkåp med mindre än 7,5’’ skärm, kan skannern styras med ett enkelt litet styreskap med en 5,5’’ skärm. Detta är utöver grundpaketet.
  • Det är möjligt att montera flera skanners, till samma anläggning. Detta är utöver grundpaketet.